به خانه من اگر آمدی ای مهربان
چراغ بياور و يک دريچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

فروغ
الان از اون وقتاس که هيچی تو عمق نفوذ نمی کنه !حتی تنهايی .حتی خستگی .حتی ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
EBI

مرسی از نظر جالبت.... تا بعدم..

niloo

ولي مثل اينكه غصه بدجوري تو عمقه! بابا برا نفس گيري هم كه شده به روسطح