دلم خيلی گرفته و نمی دونم چی بنويسم که توی کلمه ها گريه ام نگيره .....

/ 7 نظر / 17 بازدید
3tigh

چی شده؟دوستم؟

سميرا

قربون دلش برم که گرفته......

بچه مخفي

مگه گريه‌ت بگيره چي ميشه؟ بنويس ما هم گريه‌مون بگيره !

حامين

پايه ام بياييی با هم بگرييم!

آُفتاب پرست

بنويس درد. بنويس آدم. بنويس فردا. بنويس من هر روز دلم برای خودم می گيره ... ببينم تو بلدی گريه رو چه جوری مينويسن؟!

پرديس

پروانه آتش می زنی تو اين چنين گريه نکن(ها؟!هنوز گريه نکردی؟اشکالی نداره گريه کن..)

عوضی

اگه گريه نکنيم که سوسک ميشيم.