چرا همه فقط به جسم آدم فکر می کنن .خسته شدم .اه .روحت .بدبختيات .آرزوهات . خودساختنت و ... که بخوره فرق سر دشمنان اسلام و آمريکا اصلأ براشون مهم نيست .تو فقط يه نياز برطرف کنی و ...
من امروز سيگار رو کشف نکردم ۵ ساله !!! و عين هر دفعه اش انگار با يه پديده خاص از نوع عالی برخورد کردم .يکی از تنها چيزايی که من روش تعصب دارم !!!!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
shiva

نمی دونم چی باید بگم . تو در اين مورد تعصب داری ، پس من چيزی نمی گم. (((( فقط فقط از سيگار متنفرم ))))

niloo

ببين با لذت تمام سيگار بكش ولي با نفرت تمام تبليغش كن .. اينجوري هم خوبي هم بد