فکر ميکنم ميشه نامرئی شد و غرق شد تو لذت فکر کردن و پوست انداختن .... ميشه برای ديگران نگرانی ايجاد کرد و موذيانه به همه چی خنديد .... اما يه چيزی پشت همه چی هست که وحشيانه باهام رفتار ميکنه و کسی نمی بينتش .قوی و بزرگ و من برده وار ازش تبعيت ميکنم .... می خواد آدمم کنه .آدمی که خودمو راضی ميکنه نه مطلقأ ديگری و ديگران را  .يه جورايی معتادشم . بيشتر از هر چی بهم نزديکتره و شلاقی در دست منو وادار ميکنه که حرکت کنم .تجربه کنم و درس بهش پس بدم و من بهش گوش ميدم .غرق در خواسته هاش ميشم ............... و تعداد تماس های ناموفق زياد ميشه روی موبايل و sms های بی جواب و من هنوز  به هيچی جز خودم فکر نميکنم و به وسعت بی انتهای خودخواهيم اندکی اضافه ميشه ....

/ 19 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
seteegh

دوبار خوندمش.. هر چي كه هست خودت باش.. چيزي كه وجدانتو راضي ميكنه.. حتي اگه زياد شكل ديگران نباشه...

علی

يعنی از اين هم که هست بيشتر؟

سارا

گاهي ادم دلش ميخواد فقط خودش باشه و خودشه..

آفتاب پرست

بهتره آدم چيزی راجع به اين متنا نگه. چون درونيه و اگرچه آدم لمسش کرده باشه، ولی ادارک متفاوته. اما سلام منو به اون شلاق به دسته برسون و بهش بگو همچنان بزنه پس کله ت. هميشه بيدار بمونی.

اهری

همه اول به خودشان فکر ميکنن اسمش خودخواهی نبايد باشه بنظرم .

دنيا

من قاطی تر از همه ام.. شايد ديگه بريدم! نمی دونم..

زروان

پوست انداختن به خودخواهی آدم جهت می‌ده... اميدوارم جهتش مثبت باشه!

artemis

خوردن کمی گوشت گربه برای تو مفيد است.يک تکه گوشت کوچک به ندازه مقدار زيادی سبزيجات فايده دارد.

artemis

وااااااااای من باز اشتبتاه کامنت گذاشتم...ديليتش کن.