می خوام سالها حرف نزنم . نشنوم . نبينم و ... بشم يه مجسمهء بی احساس و سرد وسط ميدون شهر !!! خسته ام . خيلی . تو فکر يه فرار دو سه روزم !!!

يا خدا بايد رفتارشو با من عوض کنه يا من همه زندگيمو تموم می کنم !!!

/ 8 نظر / 5 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

MOHSEN

بابا بی خيال شو . تو رو جدت زياد تند نرو . اين حرفا واسه فاطی تمون نميشه . يه بار گفتی يه چک بزنيد تو گوش من خوب می شم ما هم زديم ديگه اما درست نشدی . اينکارا رو نکن عزيز من . فرار نکن برو پشت در اتاقت قايم شو بعد همه فکر کنن فرار کردی . بيرون اخه سرده هوا حال نميده.

niloo

شصت درصدبا محسن موافقم...

خاله خورشید

خاله اين حرفا چيه ؟! بشين کنار يه دوست هرچی که تو دلت هست بريز بيرون يا نه برو بالای يه کوه تا می تونی داد بزن ... اونوقت خالی ميشی !! امتحان کن ...

shahla

اه ! اه ! اه آخه دختر چند روز نتونستم ببينمت دلم هم برات خيلي تنگ شده تا اومدم سراغت شوکه شدم آخه اين حرفا چيه ميزني ؟؟؟؟ميدوني چي؟ بيا پيش خودم اصلا !!!ها نظرت چيه؟ قربونت برم ٬ اين حرفها رو نزن راستي مگه تو با مهرنوش آشتي نکرده بودي ؟دوباره باهاش حرفت شده ؟! (شوخي)کردم. آرزو ميکنم هميشه شاد باشي .بدرود

salam be maa ham sar bezanin