چرا با اينکه همه به آ دم بدی می کنن باز يه احمقی مثل من واسه همه ميميره ؟؟؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
دختر مشرق

« با ابر بهار گفتم ای ابر بهار / بر خار بنان بهر چه بگشايی بار ؟ / خنديد و گريست ابر و گفت : ای غمخوار ! / در پيش عطای ما چه گلزار و چه خار »»»» .... سلام عزيزم ؛ فکر می کنم جوابتو گرفتی ... هميشه شاد باشی ... فعلا .