امروز رفتم پيش يه فالگير !
خونهء آرومی داشت . به خاطر آب خوردن و اجازه بابت سيگار کشيدن چند بار باهاش برخورد کردم . عجيب بود . عجيب بود و عجيب بود و ممتد و عجيب همش به چشمهام نگاه می کرد !خلاصه نوبت من شد . نشستم روبروش و خودمو رها کردم و اون آرام آرم در من نفوذ می کرد و انگار می خواست منو در خودش حل کنه . بهش اعتماد کردم . مدام صورتم رو نوازش می داد و همون خيره شدن به چشمهام . ديگه فال برام مهم نبود ! اثر اون آدم ... انگار ميدونست قراره رنجم بيشتر بشه و ... داشت پناهم می داد . چی داشت اتفاق می افتاد ؟‌نمی دونم . آروم بودم و اين برام کافی بود !! اونقدر آروم که تمام طول راه رو تا خونه گريه کردم . مدتها بود کسی نخواسته بود به من نشون بده که می خواد پناهم بده . که می خواد پريشانی و بی سرو سامونيه ازليم رو بپذيره . که می فهمه چقدر خسته ام . چقدر تنهام .....
و بهم گفت هر وقت احساس آشفتگی و حال بدی داشتی يه سر بهم بزن !!! در اول روز !!!!
نمی دونم .... می خوام حرف بزنم اما بهتره نگم !! اعتراف می کنم اين آدم خيلی قوی بود !

/ 8 نظر / 5 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

niloo

خوشحالم كه يكي بهت آرامش داده

ماني

سلام ... ممنون که سر زدی ... اميد که روزی آرامش دهنده ديگران باشی . در ضمن آپديت هم کردم.

farshad shirzadi

همين که اين ها را می نويسه يعنی داری حرف می زنی...يعنی داری صحبت می کنی و يعنی اين که زندگی می کنی... و همه ی اين حرف ها اگر حتا يک مخاطب هم داشته باشد (و آن هم خودت باشی!) باز هم خوب است.- به قول ريموند کارور داستان نويس امرکايی: يک چيز خوب است!ـ در دنيای به ظاهر مدرن امروز که جهان و فضای کشورمان هم تا حدودی با مولفه هايی چند از مدرنيته بده بستان دارد، کمی(فقط کمی) تحمل کليت ها و مجموعه های انسانی دشوار می شود. اما نمی دانم، خودم هميشه سعی داشته ام تا جهان خارج را برای اندرونه ام قابل تامل تلقی کنم. يک کلام بايد کاری انجام داد تا (خود مديريت) را بر وجودمان ـکه به مثابه بدنمان دوستش داريم- از بالقوه به بالفعل بکشانيم.

shahla

درود بر مهر عزيزم؛چطوري گل من؟دلم خيلي برات تنگ شده ولي مهمون داري فرصت نميده !!!!!براتون ميخواستم خيلي چيزها رو تعريف کنم .از کنسرت آرين از حال وهواش و از اينکه چقدر خوش گذشت خيلي با حال بودند.......جاي همه ايرانيها خالي بود.اميد وارم در روزهاي آينده خدمت برسم.شاد زي بدرود.

maede

سلام بلاگ زيبائی داريد . اگه تونستم همشو می خونم . پاينده باشی . يا علی

نوزاد

ميشه به منهم آدرسش رو بدی؟ احتياج به اين آرامشی که گفتی دارم.

salam be maa ham sar bezanin