ای نيروی برتر خارج و داخل من به من کمک کن که آدمانه بشينم و درس بخونم و منو از اون بنده های لای پرانتزيت بدون و منو تو امتحانات سفارت ياری برسون .
دخترت مهرنوش

/ 1 نظر / 5 بازدید